Een kijkje in de geschiedenis van de Prins Bernhard Molen

In het buurtschap Waterschei tussen de dorpen Melick en Herkenbosch, staat op de Meuleberg al eeuwenlang een standerdmolen.
In het begin van de 19e eeuw raakte de molen vervallen ten gevolge van ouderdom.

De tweede molen op deze plaats kwam uit Duitsland en had, voordat deze op de Meuleberg werd herbouwd,  meer dan 150 jaar in Arsbeck gestaan.
Deze molen werd vanaf 1839 eigendom van de familie Faems.
Op 22 september 1924 werd de molen door de bliksem getroffen en brandde volledig af.

De Prins Bernhardmolen 150 jaar geleden

De familie Faems bouwde op deze plaats een mechanische maalderij.

In 1926 kocht familie van de Venne, die in Melick woonde, de maalderij van de fam. Faems.
In het midden van de jaren dertig – de dieselmotor  begon versleten te raken –  kwam Chr. van Bussel uit Weert met het idee om weer een windmolen te bouwen. Van Bussel was niet alleen een ontwerper van maalderijen maar hij verkocht ook motoren voor maalderijen. Hij had de familie v.d. Venne door zijn werk leren kennen.
Van Bussel benaderde de Vereniging ‘De Hollandsche Molen” en Stichting “Het Limburgs Landschap” voor hulp om een nieuwe molen te bouwen. Beide verenigingen zegden hun hulp toe.                                                    
Dit waren de jaren van de grote economische depressie en zo’n project kon alleen maar slagen als ergens anders een niet meer gebruikte molen kon worden gevonden.
Een gesloten standerdmolen werd in Someren (Noord-Brabant) gevonden. Deze molen was eigendom van de gebroeders Berkers.
Deze molen, gebouwd in 1811, was al enige jaren buiten gebruik, werd zorgvuldig afgebroken en naar de Meuleberg vervoerd. Het gehele jaar 1936 was nodig voor het project van afbreken, vervoer en herbouw. Tijdens de herbouw werd de molen veranderd van een gesloten naar een half gesloten standerd molen.
Op 17 april 1937  werd de molen feestelijk heropend door de Gouverneur van Limburg Mr. J.J. van Sonsbeeck, tevens voorzitter  van  stichting “Het Limburgs Landschap”.
De molen werd vernoemd naar Prins Bernhard, die toen juist in het huwelijk met Prinses Juliana was getreden.

Vanaf  1937 werd door de familie van de Venne, vader en zijn zoons Mart en Harrie, op de molen gewerkt.
Enige jaren later vertrekken Mart en zijn vrouw uit Melick en vanaf die tijd werken de vader en de zoon Harrie op de molen.
Tijdens de tweede wereld oorlog waren er weinig moeilijkheden met de bezetters.
Aan het eind van 1944 en het begin van 1945 werd in het gebied tijdens het terugtrekken van de Duitsers hevig gevochten. Op 29 januari 1945 schoten de oprukkende Britse troepen, denkende dat de molen als uitkijkpost werd gebruikt, een paar granaten in de molen. Dezelfde dag bliezen de Duitsers de restanten van de molen op.
Na de oorlog werd de molen niet herbouwd, de familie werkte verder met een mechanische maalderij, altijd hopend dat er ooit nog eens een molen zou worden herbouwd.
In 1989 werden de dorpen Melick, Herkenbosch en Vlodrop tot één gemeente samengevoegd, de gemeente Roerdalen. Een belangrijke doelstelling van de nieuwe gemeente was het bevorderen van het toerisme.
Het herbouwen van de molen was één van de projecten die men in gedachten had. De molenaar en de gemeente werkten samen om dit project te laten slagen. Met steun van de provincie Limburg en veel andere subsidiegevers kon het project worden gestart. Het werk werd gegund aan molenmaker Adriaens uit Weert en op 8 mei 1999 kon de vierde molen op deze plaats feestelijk worden geopend.